Español English Français russian Lingua Latina Deutsche Português italiano Românesc Nederlands Nihongo Quenya Elleniká Cestina Íslenska
medwnether(egipcio) Bahasa Indonesia Chinese Hindi Ukrainian Bulgarski Belarusskaya solresol Poski Hrvatski Inuktitut Norwegian-bokmal Norwegian-nynorsk Shqip Dansk
Svenska Afrikaans Srpski Makedonski Slovenčina Slovenščina Papiamento Luxembourgish Irish Gaelic

Rived's Aliphant

Lajmet:

Aliphant në gjuhën shqipe

Voto Aliphantin

 

Lista e Stripave më të fundit

Tani edhe versioni në anglisht!

AliphBlog
Ju lutem i shkruani autorit

 

* Edhe Ilustrim i Sotëm... Nga dite cur ajo u përditësuar, është e quartë...

 

 

INDEKS

*Stripet.

E para 710 stripet i serisë së Aliphant nga fillimi.

*Personazhet.

Çfarë do të jetë nje strip komik pa personazhet e tij? Një seri e monologje. Por, kjo është një tregim tjetër.

*Enciklopedia Antiane.

Të ghjithë njohuritë nga bota e ANT mund të ruhen në një disketë. Problemi është se askush nuk e mban mend ku është ruajtur.

*Alfabeti Antisht.

Nesë një ditë Enciklopedia Antiane është gjetur, ajo do të zbuluar se alfabeti antian ose antisht është me të vërtetë...

*Kalendari Aliphant.

Referencat për filmat për dymbëdhjetë muajt e vitit 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dhe 2016.

*Vizita Virtuale në ANT.

Fluctuat nec mergitur, luhaten por të rritur përsëri nëpër tre-dimensionale skena

*Rreth Autorit...

Dhe jo mbi autorin...

*Faqe interneti tjera

Lindhe me faqet e tjera interesante.

 

 

Rived's ALIPHANT 2016